Maia Van Landeghem

0472/74.97.87

maia.vanlandeghem@skynet.be

Maia Van Landeghem is gecertificeerd Rots en Water trainer en muziek- en kindertherapeut. Ze is de bezielster van Sterke Stroom, een organisatie die kinderen, jongeren en volwassenen in beweging wil brengen om te streven naar een respectvolle en weerbare samenleving.We geven weerbaarheidstrainingen vanuit het gedachtengoed van het Rots en Water-programma van Freerk Ykema (Gadaku Instituut, Rots & Water instituut NL).

De TRAININGEN:

Een Rots en Water-training is een actieve groepstraining waarin je stevig in je schoenen leert staan en opkomen voor jezelf als het nodig is. Tegelijk leer je ook steeds de controle te houden over wat je doet of zegt. Het is een psychofysieke training die aansluit bij de belevingswereld van zowel jongens als meisjes. In tegenstelling tot andere weerbaarheidstrainingen gaan we bij Rots en Water van DOEN naar DENKEN en PRATEN (niet omgekeerd).

Aan de hand van actieve en speelse oefeningen krijg je inzicht in jouw rots- en water- eigenschappen. Na de oefeningen wordt kort stilgestaan bij de ervaringen.Het is een fysieke training die aansluit bij de belevingswereld van zowel jongens als meisjes. In tegenstelling tot andere weerbaarheidstrainingen gaan we bij Rots en Water van DOEN naar DENKEN en PRATEN (en niet omgekeerd). We leren steviger staan (zelfvertrouwen), bewust worden van wat we doen, voelen, kunnen (zelfreflectie), omgaan met frustraties en conflictsituaties (zelfbeheersing) en voor onszelf opkomen op een respectvolle manier (weerbaarheid).De begrippen Rots en Water zijn hierbij heel belangrijk.

Wil je weten wat een Rotskasteel is? Wil je ook eens ervaren hoe het is om in jouw waterkasteel te zijn?

Kom dan deze training eens proberen!

PRAKTISCH:

Een training bestaat uit een reeks van 8 lessen en kost € 120.
Een intakegesprek is mogelijk, maar niet verplicht aan € 30 (30 à 45 min).
Een evaluatiegesprek aan het einde van de reeks kost € 25 (max 30 min, niet verplicht).

De data van de trainingen vindt u hier: https://sterkestroom-be4.webnode.be/trainingen

 

Om veiligheidsredenen vragen we om blootvoets deel te nemen aan de trainingen. Ook sokken met antislip-zolen of zachte turnpantoffels of balletschoentjes zijn ok. Trek sportieve, gemakkelijke kleding aan.

Graag inschrijven via email maia.vanlandeghem@skynet.be : vermeld de reeks waarvoor je wil inschrijven en naam en leeftijd van je kind. Als je graag iets meer vertelt over je kind, is deze informatie zeker welkom. Ik zal er discreet mee omgaan. De inschrijving is verzekerd na overschrijving van het genoemde bedrag op rekening BE31 9795 3202 0955. Vermelding: R&W datum van de reeks, naam van de deelnemer.

weerbaarheidstraining